Justyna Federowicz

ArtykułyWypalenie zawodoweJak praca z coachem może pomóc w wyjściu z wypalenia zawodowego?

Jak praca z coachem może pomóc w wyjściu z wypalenia zawodowego?

Wypalenie zawodowe to termin, który coraz częściej pojawia się w dyskusjach na temat zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Ogromna presja, ciągła gonitwa za wynikami, brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym – wszystko to składa się na obraz współczesnego pracownika balansującego na granicy wyczerpania. 

W tym artykule opowiem o tym, jak praca z coachem może pomóc odzyskać równowagę i satysfakcję zawodową.

Zacznijmy jednak o tego, czym jest wypalenie zawodowe

Definicji wypalenia jest wiele. 

Christina Maslach, psycholog zajmująca się badaniem wypalenia zawodowego, definiuje ten stan jako zespół objawów emocjonalnego wyczerpania, depersonalizacji i obniżonej efektywności osobistej. Poniżej przedstawiam opis każdego z tych trzech elementów:

  • Emocjonalne wyczerpanie: jest to uczucie, że nie masz już więcej do zaoferowania – emocjonalnie i fizycznie. Osoby w tym stanie często opisują brak energii i uczucie stałego zmęczenia.
  • Depersonalizacja: odnosi się do traktowania siebie, innych osób lub pracy w sposób cyniczny i odczłowieczający. Może to prowadzić do negatywnych postaw wobec klientów, współpracowników i samej pracy.
  • Obniżona efektywność osobista: to przekonanie, że nie jest się już efektywnym w swojej roli zawodowej. Osoby cierpiące na wypalenie zawodowe często kwestionują wartość swojej pracy i ich wpływ na organizację lub klientów, co z kolei może prowadzić do spadku motywacji i produktywności.

Według Maslach, wypalenie zawodowe jest wynikiem chronicznego stresu w miejscu pracy, który nie został skutecznie zarządzany, i może mieć poważne konsekwencje zarówno dla jednostki, jak i dla organizacji jako całości.

Massimo Santinello, twórca Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego LBQ,  wyróżnia cztery aspekty wypalenia zawodowego:

  • Wyczerpanie psychofizyczne: to uczucie stałego zmęczenia i wyczerpania zarówno psychicznego, jak i fizycznego. Objawia się brakiem energii i entuzjazmu wobec pracy, a także zmęczeniem, poczuciem napięcia i bycia pod presją.
  • Brak zaangażowania w relacje z klientami: oznacza dystans emocjonalny, obojętność i brak zainteresowania w stosunku do osób, z którymi się współpracuje. Może to być klient, pacjent czy też współpracownik.
  • Poczucie braku skuteczności zawodowej: to przekonanie, że praca, którą wykonujemy, nie przynosi oczekiwanych efektów, jest niewłaściwie zorganizowana, mało efektywna i nie przynosi rezultatów.
  • Rozczarowanie: Odnosi się do odczuwania negatywnych emocji związanych z pracą, takich jak frustracja, brak entuzjazmu czy zniechęcenie. Może to być także poczucie, że praca nie przynosi żadnej satysfakcji ani nie jest zgodna z oczekiwaniami.

Według każdej z tych definicji, wypalenie zawodowe to przede wszystkim stan wyczerpania psychofizycznego związany z chronicznym stresem w pracy. Objawia się ono najczęściej apatią, zmęczeniem, spadkiem wydajności i brakiem satysfakcji z wykonywanych zadań. 

Ignorowanie tych objawów może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i zawodowych.

Jaka jest rola coacha w wychodzeniu z wypalenia?

Diagnoza

Pierwszym krokiem w pracy z coachem jest zwykle dokładne rozpoznanie sytuacji. Zastosowanie narzędzi takich jak kwestionariusz wypalenia zawodowego (LBQ) może pomóc zidentyfikować kluczowe obszary, które wymagają uwagi. Diagnoza ta daje jasny obraz sytuacji i stanowi podstawę dla dalszej współpracy.

Indywidualne podejście

Coach dostosowuje strategię do indywidualnych potrzeb klienta. Może to być wsparcie w zakresie zarządzania stresem, stawiania granic czy radzenia sobie z trudnymi emocjami. Ważne jest, aby każdy proces był dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Wsparcie emocjonalne i aktywizujące

Praca z coachem to również wsparcie emocjonalne. Coach może pomóc w odkryciu emocji i schematów myślowych, które utrudniają wyjście z wypalenia. Rozumienie własnych emocji wspiera proces zmiany. Dzięki temu klienci odczuwają ulgę i motywację do dalszej pracy nad sobą.

Zmiana perspektywy

Coaching może pomóc w zidentyfikowaniu destrukcyjnych wzorców myślenia i działania. Praca nad zmianą perspektywy i odkryciem nowych sposobów myślenia o pracy może być niezwykle skuteczna w walce z wypaleniem.

Wzmacnianie odporności psychicznej i radzenie sobie ze stresem

Współpraca z coachem to również okazja do wzmacniania odporności psychicznej. Najczęściej to właśnie chroniczny stres stanowi podłoże wypalenia zawodowego, a umiejętność radzenia sobie z nim bywa kluczem do zdrowia psychicznego. 

Coach może również pomóc Ci w budowaniu odporności psychicznej, m.in. poprzez pracę nad pozytywnym myśleniem, asertywnością i umiejętnością mówienia „nie” w odpowiednich sytuacjach, wzmacnianiem poczucia sprawczości. Dzięki temu nie tylko łatwiej będzie Ci zniwelować objawy wypalenia, ale również zyskasz narzędzia, które ułatwią Ci radzenie sobie z przyszłymi wyzwaniami, zarówno zawodowymi, jak i osobistymi.

Wnioski

Wypalenie zawodowe to poważny problem, który może negatywnie wpłynąć na całe życie zawodowe i osobiste. Może doprowadzić do depresji, stanów lekowych czy nałogów. Nie można go lekceważyć. 

Jeżeli czujesz, że problem ten dotyczy również Ciebie, rozważ skorzystanie z profesjonalnego wsparcia w tej dziedzinie. 

Praca z coachem może być jednym z narzędzi, które pomogą Ci odzyskać równowagę i satysfakcję w życiu zawodowym.

Zdarza się, że w niektórych sytuacjach konieczna jest współpraca z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Nie bój się prosić o wsparcie. 

Pamiętaj, że nawet najtrudniejsze sytuacje są możliwe do przezwyciężenia.

Mam nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie wartościowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak praca z coachem może Ci pomóc, zapraszam do kontaktu.