Justyna Federowicz

ArtykułyCo wybrać – coaching czy psychoterapię? 

Co wybrać – coaching czy psychoterapię? 

Paulina Bernatek – psycholog, psychoterapeutka, www.selfstudio.pl

Justyna Federowicz – http://www.justynafederowicz.pl

Wiele osób stojących przed jakimś wyzwaniem w swoim życiu lub borykających się jakimś problemem zastanawia się jaka forma wsparcia byłaby dla nich najlepsza. Często te rozważana  dotyczącą wyboru pomiędzy psychoterapią a coachingiem. W tym artykule dowiesz są jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy psychoterapią a coachingiem oraz kiedy skorzystać z tych form pomocy. 

Pierwsza różnica to nomenklatura – coach pracuje z klientem, terapeuta z pacjentem. 

Psychoterapia ma na celu rozwiązanie jakiegoś problemu pacjenta, który zmaga się z trudnościami na jakimś polu swojego życia lub też cierpi na zaburzenia albo choroby psychiczne. Do rozwiązania tych problemów i postawienia diagnozy zwykle konieczna jest analiza przeszłości. 

W procesie coachingu klient skupia się na przyszłości, którą określa sam formułując cel, który chce osiągnąć. Przeszłość nie jest przedmiotem analizy podczas procesu coachingowego, ale dotychczasowe doświadczenia klienta mogą okazać się ważnym zasobem, który pomoże mu osiągnąć cel. W coachingu przyjmuje się, że potencjał potrzebny do osiągnięcia celu jest w kliencie. Coach jedynie pomaga klientowi ten potencjał wydobyć. 

Podobieństwa pomiędzy psychoterapią a coachingiem z całą pewnością istnieją. W niektórych nurtach da się je zaobserwować dość wyraźnie. Szczególnie zbliżona do coachingu wydaje się psychoterapia w nurcie Gestalt, gdzie, podobnie jak w coachingu, proces skupia się na „tu i teraz”, na kreatywności i twórczym podejściu. Podobieństwa do coachingu można też znaleźć w nurcie poznawczo-behawioralnym, który skupia się na modyfikacji sposobu myślenia pacjenta, w tym niewspierających go przekonań. Nurt Ericksonowski z kolei zakłada, że człowiek posiada naturalną zdolność rozwiązywania problemów i radzenia sobie z przeciwnościami, dlatego terapeuta skupia się bardziej na pozytywnych stronach pacjenta, jego zasobach, potencjale.

Podejście Erikcsnowskie stosowane jest również w coachingu. Zgodnie z nim przyjmuje się, że: 

  • ludzie są w porządku tacy jacy są, nie trzeba ich naprawiać, 
  • każdy ma w sobie zasoby niezbędne do osiągnięcia celu, 
  • ludzie podejmują najlepsze decyzje, do jakich mają dostęp w danym momencie, 
  • za każdym zachowaniem człowieka stoi pozytywna intencja, 
  • zmiana jest nieunikniona. 

Jak widać, trudno znaleźć wyraźną różnicę pomiędzy coachingiem a psychoterapią. Metody te przenikają się w wielu obszarach. Obydwa procesy mają na celu poprawę jakości życia osoby, która się na nie decyduje. Niemniej jednak, są to dwa różne procesy skierowane do dwóch różnych grup osób.  Psychoterapia pomaga uporać się z przeszłością, natomiast coaching przybliża do wymarzonej przyszłości. 

Natomiast niezależnie od tego, którą formę współpracy wybierzesz, ważne jest by trafić do osoby, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Sprawdź czy coach ma ukończoną szkołę coachingu, optymalnie akredytowaną przez ICF (International Coach Federation) a psychoterapeuta powinien ukończyć psychologię lub medycynę (ewentualnie kierunek społeczny – socjologię, pedagogikę z uzupełnieniem psychologii i medycyny) i jest w trakcie lub po specjalizacji psychoterapeutycznej w szkole akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. 

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu stwierdzisz, że któraś z tych dwóch forma wsparcia jest dla Ciebie, zapraszamy do kontaktu:

Paulina Bernatek – psychoterapeuta w SelfStudio – www.selfstudio.pl

Justyna Federowicz –  coach – www.justynafederowicz.pl