SPECJALNA OFERTA OGRANICZONA CZASOWO

Konsultacje indywidualne (online) - CV i rozmowa kwalifikacyjna (2 x 1h)

Konsultacje online – 2 x 1 godzina

Pierwsza konsultacja: Transformacja Twojego CV

(pamiętaj, aby podczas konsultacji mieć już gotowe CV – pracujemy na konkretnym dokumencie)

konsultacja online

Ta oferta jest ważna jeszcze przez:

Pierwsza konsultacja: Transformacja Twojego CV

Podczas pierwszej konsultacji:
konsultacja online

Druga konsultacja: Mistrzostwo w rozmowie kwalifikacyjnej

Podczas drugiej konsultacji: